ÜRÜNLERİMİZ

ÜRÜNLERİMİZ

Ürünlerimizin Fotoğrafları / Çeşitleri

Tümü
MANDALLI SULAMA SİSTEMLERİ
DAMLA SULAMA SİSTEMLERİ
PE BORULAR
KAPLİNLER
PVC KAYTANLI BORU VE EK PARÇALARI
GÜVENDRİP DAMLA SULAMA BORULARI 4LT/H - 2LT/H
Güvendrip damla sulama, arındırılmış suyun ve gübrenin damlatıcılar aracılığı ile damlalar halinde toprak yüzeyine veya bir başka ifadeyle bitki kök bölgesine verildiği sulama yöntemidir. Bu yöntem, sulama suyunun yüksek verimlilikte kullanılarak büyük oranda su tasarrufu sağlanmasını sağlar. Toprak neminin istenilen düzeyde tutulabilmesini ve bitkilere gerekli besin değerinin su ile birlikte verilmesine olanak sağlar. Damla sulama sistemleri, gerekli koşullar sağlandığı takdirde hemen hemen tüm topografik koşullarda kullanılabilmektedir. Sistem çalışma basıncı 1 bar olup gerekli basıncın sağlanması için su kaynağının tipine göre santrifüj derin kuyu veya dalgıç pompa tercih edilebilmektedir. Özellikleri : Su tasarrufu sağlar. Bitkiye ihtiyacı kadar su verilmesini sağlar. Toprak çamurlaşmadığından verimli çalışma olanağı sağlar. Toplanması, stoklanması ve tekrar kurulması kolaydır. Sistem düşük basınçta çalıştığı için düşük enerji giderleri oluşur.
UV KATKILI DAMLA SULAMA ANA HAT BORULARI (SİYAH)
Güven Plastik damla sulama ana hat boruları isminden de anlaşılacağı üzere dalma sulama sistemlerinde su taşıyıcı ana hat borusu olarak kullanılır. Buna ilave olarak, arındırılmış suyun ve gübrenin damlatıcı özel memeler aracılığı ile aynı Güvendrip damla sulama borularında olduğu gibi damlalar halinde toprak yüzeyine veya bir başka ifadeyle bitki kök bölgesine verilmesini sağlar. Özellikleri: Su tasarrufu sağlar. Bitkiye ihtiyacı kadar su verilmesini sağlar. Toprak çamurlaşmadığından verimli çalışma olanağı sağlar. Toplanması, stoklanması ve tekrar kurulması kolaydır. Sistem düşük basınçta çalıştığı için düşük enerji giderleri oluşur.
MANDALLI BORU (5m)
Güven Plastik Mandallı Sulama boruları 5 metre boyunda 5 bar çalışma basıncına dayanıklı üretilir. İstenildiği takdirde 6 bar çalışma basıncına dayanıklı olarak özel üretimde yapılabilir. Yağmurlama sulama sistemi olarak kullanılan bu borular yapısı bozuk eğimli arazilerde rahatlıkla kullanılabilir. Montajı son derece kolaydır. Birbirlerine bağlantıları ve sızdırmazlığı kauçuk conta ile dişi ve erkek kafanın mandallar vasıtası ile birleşmesi sonucu olur. Not: Ürünü sipariş vermenden önce lütfen bizimle irtibata geçiniz.
MANDALLI ABOT
Güven Plastik Mandallı Abot, mandallı sulama sisteminde uzatma borusunun bağlantı aparatı olarak kullanılır. 5 veya 6 metre arayla uygulanır. Bir tarafı dişi diğer tarafı erkektir. Üzerine uzatma borusu monte edilebilecek şekilde içten pasolu yuvası mevcuttur.
MANDALLI BORU POMPA BAĞLANTI PARÇASI(ERKEK)
Güven Plastik Mandallı Boru Pompa Bağlantı Parçası (Erkek), mandallı yağmurlama sisteminde kullanılan pompa bağlantı parçasıdır.
MANDALLI BORU POMPA BAĞLANTI PARÇASI (DİŞİ)
Güven Plastik Mandallı Boru Pompa Bağlantı Parçası (Dişi), mandallı yağmurlama sisteminde kullanılan pompa bağlantı parçasıdır.
MANDALLI DİRSEK
Güven Plastik Mandallı Dirsek, mandallı sulama sisteminde kullanılan dirsek ek parçadır. Bir ucu dişi diğer ucu erkektir.
MANDALLI REDÜKSİYON
Güven Plastik Mandallı Redüksiyon, mandallı sulama sisteminde kullanılan düşürücü özelliğe sahip redüksiyon ek parçadır.
MANDALLI TE
Mandallı yağmurlama sisteminde kullanılan TE ek parçadır.
MANDALLI İSTAVROZ
Mandallı İstavroz, mandallı yağmurlama sisteminde kullanılan suyu dağıtmaya yarayan ek parçadır.
MANDALLI BORU HAT VANASI
Mandallı yağmurlama sisteminde kullanılan boru hat vanasıdır.
FISKİYE
Güven plastik Fıskiye, yağmurlama sulama sistemi olarak sulanmasını sağlayan mandallı ek parçadır.
MANDALLI DİŞİ KAFA
Güven Plastik Mandallı Dişi kafa, içi kauçuk contalı, erkek mandallı parça ile iç içe girip kilitlenmesini sağlayan mandallı yağmurlama sulama sistemi ek parçasıdır. Mandallı sulama boruları 5 veya 6 metre boyunda 5 veya 6 bar çalışma basıncında talebe göre üretilir. Yağmurlama sulama sistemi olarak kullanılan boru ve ek parçalar, yapısı bozuk eğimli arazilerde de rahatlıkla kullanılabilir. Montajı son derece kolaydır. Dişi ve ek parçanın iç içe geçip kilitlenmesi sonucu montajı gerçekleşmiş olur.
MANDALLI ERKEK KAFA
Güven Plastik Mandallı Erkek kafa, mandallı dişi kafa iç içe girip kilitlenmesini sağlayan mandallı yağmurlama sulama sistemi ek parçasıdır. Mandallı sulama boruları 5 veya 6 metre boyunda 5 veya 6 bar çalışma basıncında talebe göre üretilir. Yağmurlama sulama sistemi olarak kullanılan boru ve ek parçalar, yapısı bozuk eğimli arazilerde de rahatlıkla kullanılabilir. Montajı son derece kolaydır. Dişi ve ek parçanın iç içe geçip kilitlenmesi sonucu montajı gerçekleşmiş olur.
MANDALLI KÖR TAPA (ERKEK)
Güven Plastik Mandallı Kör Tapa Erkek, mandallı yağmurlama sulama sistemlerinde suyun akışını sonlandırmak maksadı ile dişi kafanın içine geçip kitlenen ek parçadır. Mandallı sulama boru ve ek parçaları 5 veya 6 metre boyunda 5 veya 6 bar çalışma basıncında talebe göre üretilir. Yağmurlama sulama sistemi olarak kullanılan boru ve ek parçalar, yapısı bozuk eğimli arazilerde de rahatlıkla kullanılabilir. Montajı son derece kolaydır. Dişi ve ek parçanın iç içe geçip kilitlenmesi sonucu montajı gerçekleşmiş olur.
MANDALLI KÖR TAPA DİŞİ
GÜVEN PLASTİK MANDALLI SULAMA BORULARI 5-6 METRE BOYUNDA 4 BAR BASINCA DAYANIKLIDIR . HER TÜRLÜ SULAMADA KULLANILAN BU BORULAR, AYRICA YAPISI BOZUK EĞİMLİ ARAZİLERDE DE RAHATLIKLA KULLANILABİLİR. MONTAJI SON DERECE KOLAYDIR , BİRBİRLERİNE BAĞLANTILARI LASTİK CONTA İLE İKİ YANDAKİ MANDALLARIN BİRLEŞMESİ İLE OLUR
UZATMA BORUSU
GÜVEN PLASTİK MANDALLI SULAMA BORULARI 5-6 METRE BOYUNDA 4 BAR BASINCA DAYANIKLIDIR . HER TÜRLÜ SULAMADA KULLANILAN BU BORULAR, AYRICA YAPISI BOZUK EĞİMLİ ARAZİLERDE DE RAHATLIKLA KULLANILABİLİR. MONTAJI SON DERECE KOLAYDIR , BİRBİRLERİNE BAĞLANTILARI LASTİK CONTA İLE İKİ YANDAKİ MANDALLARIN BİRLEŞMESİ İLE OLUR NOT : ÜRÜNÜ SİPARİŞ ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN BİZİMLE İRTİBATA GEÇİNİZ .
MANDALLI CONTA
GÜVEN PLASTİK MANDALLI SULAMA BORULARI 5-6 METRE BOYUNDA 4 BAR BASINCA DAYANIKLIDIR . HER TÜRLÜ SULAMADA KULLANILAN BU BORULAR, AYRICA YAPISI BOZUK EĞİMLİ ARAZİLERDE DE RAHATLIKLA KULLANILABİLİR. MONTAJI SON DERECE KOLAYDIR , BİRBİRLERİNE BAĞLANTILARI LASTİK CONTA İLE İKİ YANDAKİ MANDALLARIN BİRLEŞMESİ İLE OLUR
YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN BORULAR (PE100)
Pe 100 (yüksek yoğunluk) ve pe 32(alçak yoğunluk) hammaddesinden üretilen kangal borular suyun taşınmasında kullanılır . toprak altına gömülerek kullanılması tavsiye edilir
PE32 ALÇAK YOĞUNLUK POLİETİLEN BORULAR (10 BAR) AÇIK MAVİ
PE 32(alçak yoğunluk) hammaddesinden üretilen kangal borular suyun taşınmasında kullanılır . toprak altına gömülerek kullanılması tavsiye edilir
PE32 ALÇAK YOĞUNLUK POLİETİLEN BORULAR (6 BAR) AÇIK MAVİ
PE 32(alçak yoğunluk) hammaddesinden üretilen kangal borular suyun taşınmasında kullanılır . toprak altına gömülerek kullanılması tavsiye edilir NOT : ÜRÜNÜMÜZ SİPARİŞ ÜZERİNE ÜRETİLMEKTEDİR .
PVC SPAGETTİ HORTUMLARI
...
KAPLİN DİŞİ ADAPTÖR
Kaplinler Pe 100 (yüksek yoğunluk) ve pe 32(alçak yoğunluk) hammaddesinden üretilen kangal boruların birleştirilmesinde kullanılır.
KAPLİN ERKEK ADAPTÖR
Kaplinler Pe 100 (yüksek yoğunluk) ve pe 32(alçak yoğunluk) hammaddesinden üretilen kangal boruların birleştirilmesinde kullanılır
KAPLİN DİRSEK
Kaplinler Pe 100 (yüksek yoğunluk) ve pe 32(alçak yoğunluk) hammaddesinden üretilen kangal boruların birleştirilmesinde kullanılır
KAPLİN TE
Kaplinler Pe 100 (yüksek yoğunluk) ve pe 32(alçak yoğunluk) hammaddesinden üretilen kangal boruların birleştirilmesinde kullanılır
KAPLİN DİŞİ DİRSEK
Kaplinler Pe 100 (yüksek yoğunluk) ve pe 32(alçak yoğunluk) hammaddesinden üretilen kangal boruların birleştirilmesinde kullanılır
KAPLİN REDÜKSİYON TE
Kaplinler Pe 100 (yüksek yoğunluk) ve pe 32(alçak yoğunluk) hammaddesinden üretilen kangal boruların birleştirilmesinde kullanılır
PRİZ KOLYE
Kaplinler Pe 100 (yüksek yoğunluk) ve pe 32(alçak yoğunluk) hammaddesinden üretilen kangal boruların birleştirilmesinde kullanılır
KAPLİN MANŞON
Kaplinler Pe 100 (yüksek yoğunluk) ve pe 32(alçak yoğunluk) hammaddesinden üretilen kangal boruların birleştirilmesinde kullanılır
KAPLİN KÖR KAPAK (TAPA)
Kaplinler Pe 100 (yüksek yoğunluk) ve pe 32(alçak yoğunluk) hammaddesinden üretilen kangal boruların birleştirilmesinde kullanılır
KAPLİN ERKEK TE
Kaplinler Pe 100 (yüksek yoğunluk) ve pe 32(alçak yoğunluk) hammaddesinden üretilen kangal boruların birleştirilmesinde kullanılır
KAPLİN DİŞİ TE
Kaplinler Pe 100 (yüksek yoğunluk) ve pe 32(alçak yoğunluk) hammaddesinden üretilen kangal boruların birleştirilmesinde kullanılır
KAPLİN ERKEK DİRSEK
Kaplinler Pe 100 (yüksek yoğunluk) ve pe 32(alçak yoğunluk) hammaddesinden üretilen kangal boruların birleştirilmesinde kullanılır
KAPLİN REDÜKSİYON
Kaplinler Pe 100 (yüksek yoğunluk) ve pe 32(alçak yoğunluk) hammaddesinden üretilen kangal boruların birleştirilmesinde kullanılır