(7125) YUVARLAK BAŞLIKLI ANKASTRE ARA KESME VALF - 20 mm (NOVA BANYO VE MUTFAK ÜRÜNLERİ )

(7125) YUVARLAK BAŞLIKLI ANKASTRE ARA KESME VALF - 20 mm

(7125) YUVARLAK BAŞLIKLI ANKASTRE ARA KESME VALF - 20 mm

Özellİkler

Ürün Açıklamaları

  • (7125) yuvarlak başlıklı ankastre ara kesme valf - 20 mm